Baggrund

PG Freeze Drying Consult er grundlagt 1. juli 2007.

 

Palle Gregersen, ejer af PG Freeze Drying Consult, har oprindelig baggrund fra mejerifaget men har de sidste 25+ år arbejdet indenfor den farmaceutiske og biofarmaceutiske industri, hhv. som leder og specialist indenfor frysetørring af såvel bulk som færdigvarer.

Ansat hos hhv. Pasilac A/S, Express Foods LtD, Pasilac Inc. og Niro Inc. har jeg gennem 7 år boet og arbejdet i USA med installering, opstart og service af membranfiltreringsanlæg især indenfor kemisk farmaceutisk og biofarmaceutisk industri.

Som afdelingsleder gennem 13 år hos Xellia har jeg opbygget indgående kendskab til design, kvalificering og validering af aseptisk fuldautomatisk load/unload bulkfrysetørringsanlæg samt andre vitale procesanlæg som autoklaver og tørsterilisatorer, WFI og rendampsanlæg, sterilfiltrering af væsker og damp, CIP/SIP, formaling af pulver via forskellige mølningsprincipper som sigtning og mikronisering og påfyldning af bulkemballage.

Gennem 6½ år som frysetørringsspecialist hos Novo Nordisk A/S har jeg opbygget stor erfaring omkring design og opbygning af kravspecifikationer til såvel bulk- som færdigvarefrysetørrere. Jeg har erfaring og kendskab til optimeringer af frysetørringsprocesser, herunder forøgelse af batchstørrelser, optimering og afkortning af frysetørringsprocesser med henblik på øget kapacitet og reduktion af energiforbruget samt optimering og afkortning af CIP cyklusser med henblik på at reducere vandforbrug og ventetid mellem processer. LEAN har indgået som et værktøj i disse processer.

Jeg har kompetencer omkring kundeaudits og myndighedsaudits som er indhentet gennem direkte og aktiv deltagelse i adskillige inspektioner heriblandt FDA, LMS m.fl.

Ligeledes har jeg stor erfaring med udarbejdelse og gennemgang af kvalificerings- og valideringsdokumentation, udarbejdelse og gennemgang af dokumentation i forbindelse myndighedsregistreringer samt udarbejdelse instruktioner og SOP’er.

Jeg har udarbejdet kursusmateriale og afholdt adskillige kurser indenfor frysetørring, hvor fokus og deltager har været fra alle forskellige niveauer i organisationen (procesoperatører, produktionskemikere, QA-personale m. fl.).

_______________________________________________________________

© 2010 PG Freeze Drying Consult